Goście

PRELEGENCI INDUSTRY

Signe Zeilich-Jensen

Pracuje jako komisarz ds. filmów fabularnych w Netherlands Film Fund, holenderskiej agencji odpowiedzialnej za wspieranie produkcji filmowej i działań związanych z filmem w kraju. Zajmuje się filmem i mediami dla dzieci od 1990 roku, kiedy to przeniosła się z ojczystej Szwecji do Amsterdamu. Zaczynała karierę w studiu produkcji telewizyjnej i filmowej BosBros. Zdobywała także doświadczenie jako redaktorka zamawiająca i inicjująca w holenderskich stacjach publicznych KRO i Nickelodeon Benelux. Pracowała również jako programerka i szefowa branży na festiwalu filmów i mediów dla dzieci Cinekid. W latach 2010–2015 przewodniczyła programowi Holland Film Meeting na Netherlands Film Festival. Obecnie jest międzynarodową doradczynią w programie Meetings on the Bridge (Istanbul Film Festival) i członkinią międzynarodowej rady doradczej ds. filmu na targach książki we Frankfurcie. W Netherlands Film Fund zajmuje się filmem dla dzieci i kinem familijnym.