Goście

SELEKCJONERZY

Jacek Nowakowski

Filmoznawca i literaturoznawca, pracownik Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu. Autor książek: „Filmowa twórczość Andrzeja Kondratiuka” (Poznań 2000), „W stronę raju. O literackiej i filmowej twórczości Lecha Majewskiego” (Poznań 2012) oraz „W poszukiwaniu niezależności w filmie i kulturze okresu PRL” (Poznań 2019). Bada wzajemne relacje filmu i innych sztuk, a także różne sposoby istnienia kina niezależnego. Miłośnik kina dla młodego widza.