Goście

PRELEGENCI EDUCATION

Hubert Skrzyński

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Płocku oraz założyciel i prezes Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Osób Wykluczonych Społecznie o Nazwie „Busola”.