Under the Canopy and other shorts

Pod koronami drzew i inne krótkie filmy

od 8 lat
Polska
2019
38’
Poznawanie świata wszystkimi zmysłami, moczenie stóp w rzece i turlanie się po pachnącej, miękkiej trawie – to kwintesencja dzieciństwa spędzonego na łonie przyrody. Ile możemy z niej czerpać? Niniejszy zestaw to zbiór opowieści o ekologii i więzi człowieka z naturą.
Po seansie odbędzie się Q&A z Agatą Zych, animatorką i reżyserką "Antropocenu".
Ale Kino! Eko